สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา – มูลนิธิหยาดน้ำฝนเพื่อเยาวชนปราจีนบุรี

วันที่  16  กันยายน  2562  เวลา  10.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา  –  มูลนิธิหยาดน้ำฝนเพื่อเยาวชนปราจีนบุรี  การประชุมดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีสภาวะด้อยโอกาส  ยากจนและขาดแคลนมากที่สุด  รวมทั้งพ่อแม่แยกทางกัน  และนักเรียนอาศัยอยู่กับผู้อื่น  เป็นเด็กกำพร้าหรือถูกทอดทิ้ง  โดยแบ่งเป็นนักเรียนในเขตอำเภอกบินทร์บุรี  4  ทุน  ในเขตอำเภอนาดี  2  ทุน  รวม  6  ทุนๆ ละ  1,500  บาท  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2