ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมชี้แจง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมชี้แจง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรงรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2