++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.รร.บ้านห้วยช่างคำและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียน++

^^^วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบที่ 1   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  ราย  นายไชยโรจน์  คำธิยะ    ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  โดยมี  นายสมบูรณ์  พรหมรังษี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์    ผอ.โรงเรียนบ้านป่าลาน เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน   จ.แม่ฮ่องสอน

//  พร้อมกันนี้   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ได้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำและสาขาห้วยช่างเหล็กและห้องเรียนห้วยแก้วบน   //ขอบคุณภาพจากท่านผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   /ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน +++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน