ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ป็นประธานเปิดอาคารเรียน “รัฐราษฎร์รังสรรค์”

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดอาคารเรียน “รัฐราษฎร์รังสรรค์” โรงเรียนวัดเหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมด้วย นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีนางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหมืองง่า กล่าวรายงาน ในการนี้ได้ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก และชมการแสดงของนักเรียนภายในโรงเรียน การแสดงของชมรมช่างฟ้อนผู้ปกครอง พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562