สพป.เลย เขต ๒ รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

วันจันทร์ที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้กล่าวต้อนรับ  คณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ นำโดย  นายชำนาญ  รามแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  ซึ่งได้นำบุคลากรสำนักงานเขตฯพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน จำนวน  ๕๐ คน มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตของนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างกัน แล้วนำไปปรับใช้ในบริบทของแต่ละสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป