สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมสัมมนาเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก