สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เพื่อติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมชื่นชมคณะครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาที่ร่วมจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สถานศึกษาคณะครูและนักเรียนได้รับรางวัลมากมาย  นอกจากนั้น ขอความร่วมมือคณะครูทุกท่านเร่งติดตาม กวดขั้นนักเรียนในเรื่องคุณภาพการศึกษา การสอบ O-Net  และนักเรียนที่ติด 0  ร  มส  ขอฝากดูแลเป็นกรณีพิเศษ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ