สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกิ่วลมวิทยา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกิ่วลมวิทยา   เพื่อติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับ ขอชื่อชมคณะครูที่ร่วมจัดการเรียนการสอนจนผลสัมฤทธิ์นักเรียนสูงขึ้น นอกจากนั้น ขอความร่วมมือคณะครูทุกท่านกวดขันด้านอาคารสถานที่ โดยเฉพาะเรื่องเวรยามในช่วงปิดภาคการศึกษา อีกทั้งได้รับเรื่องสถานศึกษาขาดครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ