การแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  ที่โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และทักษะทางวิชาชีพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านตนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในระดับเครือข่าย เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชน และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา