ผอ.สพม.3 ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคนักเรียนประสบอัคคีภัย

 

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยนายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะครูโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบภัย (อัคคีภัย) ที่ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กชายณัฐวุฒิ ฉาบเพ็ชร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เมื่อได้รับแจ้งจากทางผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จึงดำเนินการออกตรวจเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียน เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบภัย (อัคคีภัย) ณ บ้านที่เกิดเหตุ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา …น.ส.กมลลักษณ์ ลอยพูน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.3 /ถ่ายภาพ/รายงาน…