นักเรียน รร.สันกำแพง สพม.34 รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายจงภพ ชูประทีป คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขนาดใหญ่) เข้าประเมินนางสาวอารยา ยูโนเด๊าะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันกำแพง เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันกำแพง