สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดหนองคาย “มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562”

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมนายวริทธิ  จันทามี รอง ผอ.สพป.นค.1 ดร.วีรพล  สารบรรณ รองผอ.สพป.นค.1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดหนองคาย “มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562” ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย  ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธาน  จังหวัดหนองคายได้ดำเนินกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรม จำนวน 46 โรงเรียน จำนวนครูและนักเรียนร่วม ทั้งหมด 1,309 คน