สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนายมติชน  มูลสูตร ผอ.สพป.นค.1และดร.นิภาพร  ดีมาก ผอ.รร.บ้านวังยาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เดินทางออกประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีนางขวัญตา  ทิมสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน โดยได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียนตามโครงการอ่านออกเขียนได้ อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย