สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22,28-30 กันยายน 2562 โดยมีประธานสหวิทยาเขต รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวกลางบึง โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี