ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านยางงาม ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน และ 2.โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2