สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคจากโรงเรียนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 18  กันยายน 2562  ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินสดจำนวน 50,650 บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งคณะครู/บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  มอบให้ ณ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป