สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 37/2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมาย ให้นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 37/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.ดำเนินรายการ เพื่อรับ ทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายด้านการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ จากนั้น ได้มีการประชุมชี้แจงการประเมินบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ในการ เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 โดยมีนายชัยพนม วงศ์รัตนชัย เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงข้อมูลในการประเมิน ณ ห้องประ ชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3