สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 3      น.ส.ณัฎฐนิช บรรเทากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ สพฐ. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดฯ รายงานได้ถูกต้อง ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งทางสพฐ.ได้เปิดระบบ e-Mes62 ให้เขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในไตรมาสที่ 4 ระหว่าง วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึง 10 ตุลาคม 2562