สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา.10.30 น.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ กิตติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนาย อำพล กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำชีอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอหนองบัวระเหว เพื่อเป็นแหล่งต้นทุนน้ำส่งให้เขตชลประทาน สำหรับพื้นที่ทำการเกษตร ในเนื้อที่ประมาณ 222,440 ไร่ และเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมง อีกทั้งเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ราบลุ่มลำชีตอนบน ในการนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมต้อนรับ ณ สถานที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำชีเนื่องในพระราชดำริ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ