สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบอาคารอเนกประสงค์ และรับมอบสระว่ายน้ำ โรงเรียนหัวนานคร

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบอาคารอเนกประสงค์ และรับมอบสระว่ายน้ำ โรงเรียนหัวนานคร โดยมี นายวิฑูรย์ อบมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวนานคร กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครูและชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ โรงเรียนหัวนานคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 627,000 บาท ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ และได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างสระว่ายน้ำ มูลค่าก่อสร้าง 490,730 บาท เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้