รร. ฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่ รับโล่รางวัล OBECQA จาก สพฐ.


สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับโล่รางวัล OBEC QA การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี พุทธศักราช 2561 ระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับ ScQA จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก