ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 (โคกนาโก) โดยมีนายกุศล โสภาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 11 กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : ข่าว

มิณตรา วงศ์จันทร์ : ภาพ

    

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2