สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอภักดีชุมพล จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าสามัคคี

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอภักดีชุมพล  โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำคณะบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู /บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภักดีชุมพลและชุมชน  ร่วมกิจกรรม”ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี”ถวาย ณ สุโครธาราม อ.ภักดีชุมพล ด้วยจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น   183,999.- บาท