สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 19 ก.ย. 62 เวลา 10.00 น. ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รับการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 โดย .ย. – ก.ย. 62) โดยมีจุดเน้น 10 เรื่อง ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5

ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้ขับเคลื่อนในแบบต่าง ๆ ด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี