ลูกเสือ ยุวกาชาดนครพนม ช่วยพี่น้องประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 18 กันยายน 2562  นายจักราวุธ  สอนโกษา ผอ.สพม.22 นำคณะผู้บังคับบัญชาฯ  ลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกยุวกาชาด ของสถานศึกษาในสังกัดร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบต่อท่านสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้