+++ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English For All)++++

^^^^^วันที่ 19  กันยายน 2562  เวลา11.00 น.นายโกศล ปราคำ และนายทวี อุปสุขิน ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 15  พร้อมด้วยดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ได้มาติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English For All)ประกอบด้วยโรงเรียนแกนนำโครงการ คือ โรงเรียนบ้านนาป่าแปก และโรงเรียนเครือข่ายอีกจำนวน 2 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านรักไทย และโรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ชุมชน ตลอดจนงานในท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ  รายงานความก้าวหน้าและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านนาป่าแปก+++ขอบคุณภาพจากท่านผอ.รุ่งทิพย์  ค่า++//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน