++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับมอบอาคาร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ++

^^^  วันนี้  เวลา 09.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฐมวัย  และรับมอบอาคาร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)  จากมูลนิธิไทยรัฐ โดยมีนายวิเชน  โพชนุกูล  เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐและผู้แทนจากมูลนิธไทยรัฐ  ผู้นำชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง  ร่วมพิธี  ณ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  99  (บ้านแม่สุยะ)  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  //ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.รุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ค่า//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน