สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้”ลดเวลาเรียนฯและแนวทางการประกันคุณภาพภายในฯสู่การประเมินภายนอกรอบสี่

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Symposium) “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำ” และการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางมณีรัตน์ อินทร์คง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 628 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2