สพป.ลพบุรี เขต 1>กิจกรรมสวดมนต์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 6 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 6 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มีนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างความมีวินัย ตรงต่อเวลา กิจกรรมนี้จะเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.15 น. และมอบนโยบายการปฏิบัติการในรอบสัปดาห์ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)