ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมประชุมและร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชน..รักษ์พงไพร โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมประชุมและร่วมจัดนิทรรศการ ผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีปิด การประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชน..รักษ์พงไพร โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ