ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 20 กันยายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแหน  เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู   รวมทั้งได้ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ   จากนั้น  ได้ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเรือยางล่องแก่งหินเพิง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานจังหวัดนครนายก  สมาคมท่องเที่ยวปราจีนบุรี   ผลการแข่งขันประเภทเยาวชน  ลำดับที่ 1  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล  จำนวน  2,000  บาท  ลำดับที่ 2 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์  ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล  1,000  บาท  ลำดับที่  3  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์  ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล  500  บาท