สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองปานวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ตรวจติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเมืองปานวิทยา  โดยมีนายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยาและคณะครูให้การต้อนรับ  ได้ชื่นชมและให้กำลังใจคณะครูทุกคนที่ช่วยกันระดมสรรพกำลังจัดการเรียนการสอนส่งผลให้เด็กมีคุณภาพสูงขึ้น ขอให้คณะครูร่วมกันวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , อีกทั้งฝากดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรื่องระบบดูนักเรียน และเรื่องเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ