สพป.ระยอง เขต ๒ ติดตามความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม ๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒