ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ_๑_20_resize