ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ_๑_23_resize