ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ_๑_24_resize