ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ_๑_37_resize