ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ_๑_30_resize