ผอ.สพม.39 ลงพื้นที่ตรวตเยี่ยมโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พบปะพูดคุยกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม พร้อมมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป