ประชุมแผนรักษาความปลอดภัยครู

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนายกำธร แผ้วสะอาด ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายฮุสเซ็น เบญฮาวัน พนักงานราชการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอมายอ และ ต่อด้วยประชุมแผนรักษาความปลอดภัยครู ซึ่งมี ผอ.สถานศึกษา ในอำเภอมายอ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมประชุมรับทราบแผนรักษาความปลอดภัยครู จากกองกำลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และกรมการปกครอง ร่วมทบทวนวิธีการและเส้นทางการรักษาความปลอดภัยครู ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอมายอ โดยมีนายวิจิตร์ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอมายอ เป็นประธาน