การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร เยี่ยม ชื่นชม และให้กำลังใจสถานศึกษา 100%

18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร เยี่ยมชื่นชม และให้กำลังใจสถานศึกษา 100 % ครั้งที่ 9/2562 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3,4 วัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชื่นชมและให้กำลังใจ สถานศึกษาในสังกัดครบทั้ง 203 แห่งและในการประชุมดังกล่าวได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนของนายณัฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ นำแนวทางของรัฐบาลมาต่อยอดเป็นแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และจะจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล โดยได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แค่ สพฐ. ดังนี้ การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีความเท่าเทียมกัน,งบประมาณให้มีการวางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า 3 ปี , การจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา , การควบรวมโรงเรียนเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ , การพัฒนาครู , คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการโรงเรียน ,การศึกษาปฐมวัย เด็ก 0-6 ขวบได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ , นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะแยกนักเรียนกลุ่มที่มีศักยภาพออกมาสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี , ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย , แก้กฎหมายที่ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างล่าช้า , การศึกษาพิเศษจะนำนักเรียนที่จบการศึกษาโรงเรียนพิเศษมาเป็นครูสอนในโรงเรียนในสังกัด ในการนี้ นายสมนึก มุงคุณแสน ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรม