การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 22 กันยายน 2562  สพม.22 โดย นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562  ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม  โดยได้เรียนเชิญ นายทนงชัย เจริญรัตน์  กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ  และมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่โรงเรียนต้นแบบลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ของ สพม.22  มีเป้าหมายคือ ผู้กำกับลูกเสือในสถานศึกษา สังกัด สพม.22 จำนวน 81 คน  เพื่อทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและสรุปผลการดำเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา