สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามศาสตร์พระราชา สู่ไทยแลนด์ 4.0

เมื่อ 20 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุม โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ตามศาสตร์พระราชาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และองค์คณะบุคคล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 160 คน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562