สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินการกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 31/2562

วันที่  23  กันยายน  2562   นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์   ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2    พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี   มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะ  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล