สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา และร้องเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และการตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดีมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ  ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3