สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

วันที่ 20 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นำโดย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 นำโดย นายธงชัย นพฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัดฯ ศึกษาดูงานผลการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA และ PLC ณ หอประชุมอรุณญาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)