สพป.พังงา จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขันความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรมและทักษะทางวิชาการนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ สพป.พังงา จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมและทักษะทางวิชาการนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขันความสามารถของนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านต่าง ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และให้กำลังใจครู นักเรียนที่เข้าร่วมงาน โดยจัดการแข่งขันใน ๖ สนาม คือ โรงเรียนอนุบาลพังงา โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ โรงเรียนเมืองพังงา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา