โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใช้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ขยายผลการจัดการขยะในโรงเรียน และชุมชน โดยการนำนักเรียนเข้าค่าย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เปิดประตูสู่งานอาชีพ”

โรงเรียนบ้านหนองชุมพลอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใช้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ขยายผลการจัดการขยะในโรงเรียน และชุมชน โดยการนำนักเรียนเข้าค่าย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เปิดประตูสู่งานอาชีพ”

คลิกดูคลิป

https://youtu.be/-1RFQVIzqeI