++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2562)+++

^^^วันนี้ เวลา 09.30 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2562 )   ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน