ลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อ 23 กันยายน 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2562 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล โดยนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ที่ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร